Suli Harmónia
Általános Iskola 3.osztály
Pölöske

MENÜ

 Új feladatok:

1. Olvasd el a mondatokat!

Az erdei fákon a légtornászok ügyességével ugrándozik a mókus. Bundája és nagy lompos farka általában vörös, de akad szürke színű is. Ágakból épít magának fészket. Ha egyik fáról a másikra ugrik, ejtőernyőként működik a farka, és fékezi az esést. Csak nappal jár táplálék után.

a) Figyeld meg a toldalékos szavakat! Húzd alá őket!

b) Az aláhúzott szavak közül ötöt másolj le!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Jelöld álló egyenes vonallal a szótőt!


2. Tegyél toldalékot a szavakhoz, hogy értelmes legyen a mondat!

A tó________ mentem.

A nádas________ álltam.

Egy hang________ hallottam.

Vadkacsa repül________ a magas________.

a) Írd le a mondatot a füzetedbe!

b) Húzz álló egyenes vonalat a kiegészített szavakban a szótő és a toldalék közé!


3. Figyeld meg a szavakat! Válaszd el a szótőt a toldaléktól!

mókusok  à  mókus + ok

avarban  à

kirándulók  à

úthoz  à

erdőben  à

Mi jut eszedbe ezekről a szavakról? Írj összefüggő mondatokat a feladat szavaival!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Válaszolj a kérdésekre toldalékos szavakkal!

 

Szótő

Hol?

Hová?

rét

 

 

fa

 

 

bokor

 

 

kert

 

 

 

a) Írd a szavakat a táblázatba!

b) Színessel írd át a toldalékokat!


5. Nézd meg Az iskolaudvaron című színes képet! Írásban válaszolj a kérdésekre!
 

Mivel játszanak a gyerekek?

Kivel fogócskázik Zsófi?

Mivel hordják a homokot a fiúk a vár építéséhez?


6. Folytasd a szavak gyűjtését a kérdésekre adott válaszokkal!

a) Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?

úszással, labdázással, ______________________________________________________

b) Kivel játszol szívesen?

Tomival, Sárival, _________________________________________________________

c) Kikkel voltál kirándulni?

gyerekekkel, _____________________________________________________________

d) Mivel utaztatok?

villamossal, autóval, ______________________________________________________


7. Nézd meg Az iskolaudvaron című színes képet!

a) A kérdésekre toldalékos szóval válaszolj!

kinek lehet:           – piros ruhája ?

                   – barna cipője?

                   – pöttyös labdája?

                   – szőke hajfürtje?

Miben hasonlítanak a leírt szavak?

 

b) Elválasztva írd le a következő szavakat!

ruhája          cipője          labdája        hajfürtje

_______________________________________________________________________


8. Mire figyelmeztetnéd az udvaron játszó gyerekeket? Írj két nekik szóló jó tanácsot!

(Például: Ne szaladgálj figyelmetlenül az udvaron!)

________________________________________________________________________


9. Mondatkiegészítés

a) Egészítsd ki a megfelelő szóval a mondatokat!

ügyeljetek,  köszönjük,  gondoljunk

Gyertek hozzánk vendégségbe! – mondta Laci.

___________________ ! – felelték a társai.

Másokra is ___________________ ! – figyelmeztetett Marci.

___________________ arra, hogy időben érkezzetek!

b) Írd le a füzetedbe azokat a szavakat, amelyekkel kipótoltad a mondatokat!

c) Jelöld a szótőt álló egyenes vonallal!


10. Magyarázd meg a következő mondatok jelentését!

Jó szívvel adj, hogy el is fogadják!

Ugratja a barátját.

Itatja az egereket.

a) Húzd alá a kiejtéstől eltérően írt szavakat!

b) Jelöld bennük a szótőt!


11. A kérdéseknek megfelelően toldalékold a táblázatban szereplő szavakat!

a) Írd a toldalékos szóalakokat a megfelelő helyre!

Szótő

Hol?

Hová?

Honnan?

hajó

 

 

 

 

 

 

könyv

 

 

 

rét

 

 

 

b) Írj három összefüggő mondatot a táblázatba írt szavakkal!

 

  12. Olvasd fel helyes kiejtéssel a társadnak a következő szavakat!

fonja            porolja        mondja

kiáltja          gondolj        igazság

kertje          mártsd         feszültség

a) Jelöld a szótőt!

b) Diktálj a társadnak öt szót a fentiek közül, azután ő diktáljon neked!

c) Közösen javítsátok a munkátokat!

d) Írd le betűrendben azokat a szavakat, amelyeket te diktáltál a társadnak!

e) Válassz ki kettőt a leírt szavak közül! Alkoss velük összefüggő mondatokat!


13. Egészítsd ki a szöveget! A következő szavak toldalékos alakjait használd!

fa,  zörög,  tó,  veréb,  bokor,  nő

Ősszel a ___________________ levelei megszínesednek.

A lehullott levelek __________________ a szélben.

A __________________ partjáról elköltöztek a madarak, csak a _______________ hangját halljuk.

a) A szövegbe illesztett szóalakokat írd le a füzetedbe! Függőleges vonallal válaszd el a szótőt a toldaléktól! Így:  fá ½ k

b) Válassz ki a leírt szavak közül kettőt! Tegyél hozzájuk más toldalékot! Alkoss velük mondatot! (Például: A harkály az odúját egy nagy fába vájta.)


14. Egészítsd ki toldalékkal a bokor, a veréb és a zörög szónak ezt a tövét:

bokr____________

vereb___________

zörg____________

Válassz ki egy szópárt, és foglald mondatba!


  15. Írjatok szókártyákat!

Például:

ház

kert

fut

folyópart

szoba


a) A toldalékos dobókockával dobjatok felváltva! Ha a szavak és a toldalékok összeillenek, alkossatok a toldalékos szóalakkal rövid mondatot!

b) Írjatok le öt toldalékos szót a füzetbe!


16. Toldalékold a szavakat, hogy illeszkedjenek a mondatba!


ház, mező

A kislányok sietve futnak ki a ______________ a ________________ .


virág, csokor

Örömmel szedik a sok szép ______________, kötik a sok tarka ______________.


gyors, kellemes

Egész délután nagyon ______________ érzik magukat, az idő ______________ múlik.


a) Írd le a kiegészített mondatokat!

b) Folytasd és fejezd be az elindított történetet!

c) Adj címet a szövegnek!


 17. Csoportban dolgozzatok!

a) A megadott toldalékok segítségével fűzzétek mondattá a szavakat! Írjátok le helyesen a mondatokat!

 

Toldalékok

Szavak

-i, -t

Tomi, labda, fölemel, a

-en

figyelmes, aztán, fölnéz

-i

repít, Karcsi, felé

-t, -zel, -ja, -t

a, felemel, kéz, vár, csoport, is, a, labda

 

b) Használjátok a megfelelő toldalékot a következő mondatok kiegészítéséhez!

-val, -hoz                       Unokatestvérem édesapjá____ kiment a tó____.

-ák, -t, -be                     Bedobt____ a csali____ a víz_____ .

-en, -ak, -ra                   Türelmes____ várt____ a nagy fogás____.

c) Jelöljétek a szótőt, és írjátok át színessel a toldalékot! Folytassátok a történetet írásban a füzetben! 


18. Figyeld meg a szópárokat! Mit vettél észre?

hal  →  halász

posta  →  postás

vaj  →  vajaz

pék  →  pékség

mos  →  mosakszik

csíp  →  csípős

önt  →  öntöz

a) Válassz ki egy szópárt, és rajzold le!

 

 

 

 

 

b) A toldalékos szavakat foglald mondatba! Kettőt írj le a füzetedbe!


19. Toldalékolás

a) Figyeld meg, hogyan változtatta meg a toldalék a szó jelentését!

hal               halász               halászat

mese           mesél               mesélés

ép               épül                 épület

könyv          könyvel            könyvelés

ír                 írás                  írásos

  b) A társaddal együtt csináljatok szófejlesztést! Az egyik sorba írt szavakat foglaljátok mondatba!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Találjátok ki, hogy mi lehet a hiányzó szó!

fény             fényes                   fényesít

mos             _________           mosogatás

vár              _________           várakoztat

kedv           _________           kedvezményes

kedv           _________           kedveskedés

kedv           _________           kedvetlenül


20. Alkoss összetett szavakat a szóoszlopok felhasználásával! Írj le minél többet a füzetedbe!

vasút           zsák

kapu            párok

háti              köpeny

kerék          állomás

eső              bejáró

a) Miért keletkezhettek összetett szavak? A válaszok közül húzd alá, ami igaz lehet!

Mert így hosszabb szavakat használhatunk.

Mert így új szavakat lehet alkotni, pontosabban tudjuk kifejezni magunkat.

Mert csak így, összekapcsolva van értelmük.

b) Folytasd a szógyűjtést a füzetedben!


21. Figyeld meg a párokat!

rosszulesik                 rosszul esik

ágrólszakadt              ágról szakadt

talpraesett                  talpra esett

tökkelütött                 tökkel ütött

barátfüle                    barát füle

hidegvérű                   hideg vérű

ezermester                 ezer mester

a) Magyarázd meg, miben különbözik a jelentésük! Miért írtuk őket így?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

b) Válassz ki két párt, és foglald mondatba őket!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

c) Az összetett szavak közül hármat írj le elválasztva!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


22. Játék az összetett szavakkal. Keresd a szabályt!

a) A minta szerint alkoss összetett szavakat!

Minta:

szempilla                                      bagolyszem

            ↓                                                  ↓

szemöldök                                    búzaszem

       ↓                                                  ↓

szemorvos                                    ökörszem

       ↓                                                  ↓

szempillantás                               láncszem

       ↓                                                  ↓

szemfedő                                      macskaszem

       ↓                                                  ↓

szemfényvesztő                            tengerszem

Te ezekkel a szavakkal próbálkozz:

fej-________                            ________-fej

zene-________                         ________-zene

repülő-________                       ________-repülő

 b) Figyeljétek meg a szabályt! Versenyezzetek! Ki tudja a legtöbb szót megtalálni öt perc alatt?

macskaszem → szemüveg → üvegnyak → nyaklánc → …


23. Tollbamondás után írj!

A hosszú téli estéken az emberek beszorultak a szobába.

Ilyenkor fosztották a tollat, morzsolták a kukoricát.

Régen a lányok, asszonyok fonóházba jártak.

Közösen jobban haladt a munka, vidámabban telt az idő.

a) Javítás után jelöld meg a kiemelt szavakban a szótőt és a toldalékot!

 b) Manapság mivel töltik estéiket a falusi emberek? Mesélj róla!

 

 

 

Régebbi feladatok:

Pótold a hiányzó magánhangzókat,másold le a füzetbe!
 
 
ápr_l_s, d_csér, f_nom, gy_k, gy_gy_t, h_d, _gér, _ng, _r_gy, _sz_k, kész_t, k_l_ncs, k_sér, k_ván, m_nd_g, ny_l, ny_l_k, pap_r, seg_t, s_el, s_ma, s_r, szel_d, szép_t, sz_lva, sz_nes, sz_v, sz_várvány, tan_t, ter_t, t_z, t_zes, vesz_t, v_z, v_z_l_, zs_ráf
 
b_c_kl_,h_sz_, kapzs_, k_cs_, k_fl_, kocs_, M_s_, nén_, Pet_, p_c_, pul_, Sár_, semm_, s_, tax_, v_rsl_, v_sz_, zokn_
 
b_h_c, b_k_r, b_lt, b_r_nd, cs_k_ládé, f__k, f_l_tt, g_mba, g_mb_c, h_ember, h_pehely,k_r_m, k_nyv, k_r_m, m_kus, _ra, _r_szlán, _rv_s, _v_da, _r_m, _z, p_stás,p_l_ver, rend_r, r_ka, r_zsa, v_nat, v_d_r

 

 

Tagold a szöveget szavakra, másold le helyesen!

 Zöldgyíkfutafűben.MisiésJulifigyel.Agyíkfürgeállat.Elbújikakövekközé.

Nyolcóravan.Aziskolábanmegszólalacsengő.Agyerekekapadbanülnek.

Atanítónénitanítjaőket..Szavakatíratáblára.

Gizinénialmátviszapiacra.Ottáruljaaszéppirosgyümölcsöt.Jönegyvevő.

Tízszemalmátkér.Százforintotfizetérte.

 

Sorold betűrendbe a következő szavakat, másold le!

1., béka, macska, zsiráf, cica, kutya, egér, hal, tigris, oroszlán, krokodil

2., Budapest, Szekszárd, Debrecen, Siófok, Kistarcsa, Nagytarcsa, Cegléd, Pécs, Győr, Miskolc, Esztergom

3., autó, alma, atlasz, ananász, ajtó, anyu, apu, anyó,

4., medve, manó, meleg, móka, Misi, Mari, majom, mulat, mama

5., Juhász gyula, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Móra Ferenc, Fehér Klára, Zelk Zoltán, Benedek Elek, Arany János

 


 Olvasd el a mondatokat!

Az erdei fákon a légtornászok ügyességével ugrándozik a mókus. Bundája és nagy lompos farka általában vörös, de akad szürke színű is. Ágakból épít magának fészket. Ha egyik fáról a másikra ugrik, ejtőernyőként működik a farka, és fékezi az esést. Csak nappal jár táplálék után.

a) Figyeld meg a toldalékos szavakat! Húzd alá őket!

b) Az aláhúzott szavak közül ötöt másolj le!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

c) Jelöld álló egyenes vonallal a szótőt!


Tegyél toldalékot a szavakhoz, hogy értelmes legyen a mondat!

A tó________ mentem.

A nádas________ álltam.

Egy hang________ hallottam.

Vadkacsa repül________ a magas________.

a) Írd le a mondatot a füzetedbe!

b) Húzz álló egyenes vonalat a kiegészített szavakban a szótő és a toldalék közé!


Figyeld meg a szavakat! Válaszd el a szótőt a toldaléktól!

mókusok    mókus + ok

avarban  

kirándulók

úthoz  

erdőben  

 

  

Válaszolj a kérdésekre toldalékos szavakkal!

 

Szótő

Hol?

Hová?

rét

 

 

fa

 

 

bokor

 

 

kert

 

 

 

a) Írd a szavakat a táblázatba!

 

Folytasd a szavak gyűjtését a kérdésekre adott válaszokkal!

a) Mivel töltöd szívesen a szabadidődet?

úszással, labdázással, ______________________________________________________

b) Kivel játszol szívesen?

Tomival, Sárival, _________________________________________________________

c) Kikkel voltál kirándulni?

gyerekekkel, _____________________________________________________________

d) Mivel utaztatok?

villamossal, autóval, ______________________________________________________


 

 Elválasztva írd le a következő szavakat!

ruhája          cipője          labdája        hajfürtje

_______________________________________________________________________


Mire figyelmeztetnéd az udvaron játszó gyerekeket? Írj két nekik szóló jó tanácsot!

(Például: Ne szaladgálj figyelmetlenül az udvaron!)

________________________________________________________________________


 Mondatkiegészítés

 Egészítsd ki a megfelelő szóval a mondatokat

 

ügyeljetek,  köszönjük,  gondoljunk

Gyertek hozzánk vendégségbe! – mondta Laci.

___________________ ! – felelték a társai.

Másokra is ___________________ ! – figyelmeztetett Marci.

___________________ arra, hogy időben érkezzetek!

 Jelöld a szótőt álló egyenes vonallal!

 

Magyarázd a mondatok jelentését! Milyen mondatok ezek? Miről ismerted fel őket?

Ne állj itt úgy, mint egy Á betű!

Megmutatja, hol csinálta az ács az ajtót.

Adja ő még alább is!

Olyan fáradt, hogy az ágy sír utána.

a) Keresd a szólásokban, közmondásokban a kiejtéstől eltérő helyesírású szavakat!

b) Másold le a megtalált szavakat! Mi segít a helyes leírásban?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

c) Jelöld a szavakban álló egyenes vonallal a szótőt!Toldalékold a következő szavakat úgy, hogy a kiejtéstől eltérő helyesírásúak legyenek!

kert     bot     út     bán     ken     fogy

a) Írd le a toldalékos szavakat!

pl.kertje,________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

b) Jelöld álló egyenes vonallal a szótőt a leírt szavakban!

c) Válassz ki két szót! Alkoss velük mondatot!

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


Másold le a mondatokat!

Találj ki egy játékot! – mondta Kati.

Csináljunk bábokat! – kiáltja Zsófi.

Adjuk ajándékba az óvodásoknak!

a) Húzd alá azt a szót, amelyiknek a kiejtése eltér a helyesírástól! Válaszd el álló egyenes vonallal a szótőt és a toldalékot!

 

 

 

 

 


Figyeld meg a következő szavak leírt és kiejtett alakját!

partja          pottyan        rontja          bontja         pettyes

hattyú          barátja      löttyen  kabátja

a) Írásmódjuk szerint csoportosítva másold le a szavakat!

 

-tj-

-tty-

 

 

 


Keresd meg a hibákat a szövegben!

Az erdei ösvényen gyakran láttyuk a mókust. Sokszor fejünk felett ugrájják körül egymást. Télire dijóból, makkból élelmet gyűjtenek.

a) Másold le a mondatokat helyesen!


Melyik szót írtuk helyesen? Válaszd ki és másold le a füzetedbe!

tuggya                   tudja

adja                      aggya

éljen                     éjjen

mongya                 mondja

taníttya                  tanítja

a) Jelöld a szavakban azt a részt, ahol a leírás eltér a kiejtéstől!


 

Figyeljétek meg a következő szavak kiejtését és leírását! Keressetek hasonlóságot!

bánjuk     mutatja     mondja     ejtsük     műveltség     bontsuk     fáradságos     látjuk

a) Betűrendben írd le a szavakat!

b) Álló egyenes vonallal jelöld a szótőt!c) Keress a versben olyan szavakat, amelyeknek a kiejtése eltér a leírástól!

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Szótagolva másold le azokat a szavakat, amelyeknek a leírása eltér a kiejtéstől!

állja        figyelje        hordja         hozza          pettyes             gyűjtse

földje      csendje       kérdi           hosszú         csalogatják       fűzze 

 Asztali nézet