Suli Harmónia
Általános Iskola 3.osztály
Pölöske

MENÜ

Hosszú és rövid egyjegyű mássalhangzók a szavakban

 

b – bb

abban, ablak, beljebb, ebbe, feljebb, görbül, jobb, később, kijjebb, kisebb,

klubhelyiség, lejjebb, lobog, lobban, nagyobb, próba, rabol, dobol, szebb,

tabletta, több, zsibbad, tovább

 

c – cc

bicikli, gombócot, gombóccal, kocog, koccan, mocorog, moccan, viccel

 

d – dd

adós, addig, eddig, kedd, kedves, láda, radír

 

g – gg

csenget, drága, elég, függ, függőleges, függöny, gőgös, guggol, léggömb,

magas, nyűgös, rágó, régen, reggel, zug, zúg

 

h – hh

ahhoz, dühös, ehhez, huhog, méh, puha

 

j – jj

beljebb, bújj el!, éjfél, éjjel, fájjon, feljebb, héja, kijjebb, ujj, új, újonc, vijjog

 

k – kk

akar, akkor, bakancs, bicikli, bokor, bukkanó, bükkfa, csökken, ekkor, fióka,

hupikék, kakukk, lakkfesték, lakás, lyukas, lyukkal, makk, mikor, móka,

október, okos, oka, okkal, oké, órakor, pakol, pókot, pukkan, rekedt, sakk,

sikál, sikoly, szakáll, szakkör, szökken, szükség, zökken

 

l – ll

állj, álarc, alul, állás, állat, állomás, ballag, bal, billeg, bámul, belső, bólint,

bölcső, csalán, Csilla, cseles, csaló, dallam, elem, ellenség, ellenőrző,

előtt, felleg, fullad, felnőtt, gallér, galamb, Gabriella, Göncölszekér, Gellért,

gyalu, hallotta, hol, hull, halk, holló, háló, halpikkely, hüllő, illat, Ilona, illik,

istálló, jelez, jellemző, jelmez, jelvény, Jolán, Júlia, július, kamilla, kalap,

kapcsoló, karol, kell, kellemes, kiáltás, kiállítás, kilenc, kilogramm, kolbász,

költő, különben, Lilla, lila, madártoll, malom, megálló, meleg, mellett,

mellény, nulla, nyílik, nyúlik, olló, palota, pillangó, pillanat, roller, sikál,

szalag, szálló, szálloda, szitál, tollbamondás, tolvaj, váll, válogat, vasal,

vélemény, világ, villa, villám, villog, víziló, zálog, ülés

 

m – mm

állomás, bámul, cammog, dekagramm, Emma, fogkrém, galamb, hamis,

kamilla, kellemes, kilogramm, Mónika, Mihály, semmi, zúzmara, zümmög

 

n – nn

Adrienn, Anna, azonban, benn, Benő, csenget, ennivaló, ennek, fenn van,

inkább, inni, jobban, jön, kanna, kín, kinn, kínzás, különben, lenn van,

Mariann, nini, szalonna, utána, uzsonna, ünnep, vannak, Vivien, Zsuzsanna

 

 

p – pp

apu, apró, csapda, csepp, csipke, épít, hoppá, kapkod, képzeld, kompót,

koppan, kopott, köpeny, nappal, repül, röppen, szappan, szépen, színpad

 

r – rr

arrafelé, berreg, csörög, csörren, csurran, dicséret, erős, errefelé, ferde,

forr, forrás, forró, fúr, hurrá, korrepetálás, merre, morgó, nyírfa, orr,

orrszarvú, sorrend, varrónő, virrad, zsíros

 

s – ss

biztos, csinos, csípős, csipás, cseles, eső, erős, friss, fuss, hőség, kedves,

később, kisasszony, kisebb, kísér, Kossuth, közös, lassan, lassú, magas,

mos, más, óriási, orvos, orvosság, takarékos, tessék, ügyes, ügyesebb,

ügyesen

 

t – tt

alatt, Attila, azóta, befőtt, bútor, délelőtt, előtte, épít, együtt, fegyelmezett,

felnőtt, fizet, fölött, fűtés, füzet, itt, kattog, kazetta, kerítés, kettő, kitűnő,

között, látszik, lett, liter, lottó, matt, mellett, miatt, otthon, öt, pattog, puttony,

retteg, rút, segít, sőt, suttog, tabletta, utca

 

z – zz

aztán, bezzeg, búza, duzzog, ezer, ezért, ezzel, Győző, haza, izzó, izzik,

laza, mozdul, múzeum, rezeg, rezzen, tűzzel-vassal, őzike, víziló, zizeg,

zizzen

 

 

Hosszú és rövid kétjegyű mássalhangzók a szavakban

 

cs – css

fröcsög, fröccsen, locsog, loccsan, öccse, öcsém, recseg, reccsen

 

gy – ggy

eggyel több, egyik, együtt, megy (jár-kel), meggyfa, poggyász

 

ly – lly

gally, helyes, súlyos, süllyed, szabályos

 

   ny – nny

anya, annyi, dinnye, ennyi, fényes, fonnyad, könny, könnyen, könnyes,

könnyű, könyököl, mennyi, szennyes

 

sz – ssz

asszony, bosszú, csúszda, egészen, először, hiszi, hosszan, hosszú, iszik,

jössz, koszos, lesz, meszel (mésszel beken), messze, ősz, őszies, össze,

összeg, összesen, ősszel, rossz, sziszeg, szisszen, tavasz, tavasszal,

teszi, tüsszent, vesz, vessző, viszket, vissza

 

ty – tty

bátyja, fütyül, fütty, füttyent, hattyú, petty, pettyes, potyog, pottyan

 

j – ly szógyűjtemény

ajak, ajándék, ajánl, ajtó, akadály, amely, amilyen, amolyan,

baj, bajnok, bajusz, Benjámin, bélyeg, bélyeggyűjtés, bivaly, boly, bolygó,

borjú, bújócska, bujkál, bújj el, bűbájos,

csekély, csáklya, cserje (bokor), csuklya,

datolya, derelye, díj, dölyfös, dörej,

egyfolytában, egyhelyben, egyjegyű, ej, ejnye, éjjel, éjszaka, eleje, életveszély,

elseje, éljen, engedély, eredj, erkély, esély, estély, észjárás,

évfolyam,

fahéj, faj, fáj, fájjon, fajta, fáklya, fej, fejedelem, fejfájás, felejt, félpálya,

felkiáltójel, férj, fészekalja (az anyamadárnak egyszerre költött összes

tojása, ivadéka), foglyul, fogoly, fojtogat, folyó, folyik, folyam, folyadék,

folydogál, folyosó, folyjon, fortély, fennhéjázó, fújjon, furulya, fürj,

gabalyodik (kuszálódik), gally, gereblye, gerely, Gergely, gólya, golyó,

gomolyog, gombolyag, gombolyít, gomolyfelhő, gömbölyded, gömbölyít,

gömbölyű, gulya (marhacsorda), gulyás (marhapásztor),

gyapjú, gyújt, gyűjt,

hadjárat, hagyjon, haj, háj, hajcsár (aki állatokat hajt), hajlik, hajlékony,

hajlong, hajnal, hajol, hajsza, hajszol, hályog (betegség), harkály, hej! héj,

héja, hejehuja, hely, helyes, helyett, helység (valamilyen település),

helyiség (épületrész), hellyel-közzel, hólyag, homály, hónalj, hömpölyög,

hüvelyk (hosszmérték), hüvelykujj,

ibolya, Ibolya, ideje, időjárás, ifjú íj, ijed, ilyen, imbolyog, Ipoly,

jaj, jaguár, jácint, jár, jászol, játék, játszik, javít, jávorszarvas, jég, jégpálya,

jegy, jelvény, jó, jobb, joghurt, jól, jöjjön, jön, jövő, Judit, Jolán, jós, juh,

juhar (faféle), Júlia, június,

kajszibarack, kályha, karabély (fegyver), Károly, karvaly, kastély, kehely,

keselyű, kijelent, kifejez, kijjebb, király, komoly, kopja (fegyver), korcsolya,

kóvályog, kölyök, kőolaj, krajcár (régi pénz), kristály, kurjant (nagyot kiált),

lajhár, Lajos, lajtorja (létra), lapály (lapos), lebújik, lejjebb, lejtő, Lujza,

máglya, máj, majom, majonéz, május, mely, mély, Mihály, milyen, moly,

mordály (fegyver), mosoly, mulya (mafla, ügyetlen), muszáj, műhely,

nápolyi, nefelejcs, nejlon,

nyáj,

óhaj, olaj, olajkályha, oly, olyan, Orsolya, osztály,

ölyv, őrjöng,

páholy, pajta, pajtás, pajzs, pálya, papagáj, paraj (növény), párbaj, paréj

(gyom), paszuly (bab), pehely, pej (barnás ló), persely, pfuj, pikkely,

pisztoly, pólya, pulya (gyerek), pulyka,

raj, rajong, rajt, rajta, rajz, rejt, rejtekhely, rejtély, rejtvény, ricsaj, rigolya

(rossz szokás), rojt, röhej,

saját, sajnál, sajog, sajt, sebaj, sej!, sejt, sekély, selejt, selyem, seregély,

sikoly, sirály, skatulya (doboz), sóhaj, sólyom, somolyog, lesújt, sujtás

(ruhára varrt zsinór), súly, süllyed,

szabály, szabályjáték, szablya (fegyver), szabja (a ruhát), száj, szegély,

személy, szenvedély, szíj, szomjas,

táj, talaj, támolyog, taraj v. taréj, tarsoly, tartály, tavaly, tégely (csészeforma

kis edényke), tej, tekintély, teljes, tengely, terebélyes, terjeszt, tojás, Tokaj,

tolvaj, tuja (növény), tulajdon, tutaj, tűzhely, tyuhaj!

ujj, ujjong, ujjú, új, újonc újra, újság,

üdülőhely, ünnepély,

vaj, vajda (fejedelem), vályú, varjú, veszély, vijjog, viszály (ellenségeskedés),

vőfély (a lakodalom menetét irányító férfi),

zaj, zörej,

zsálya, zsámoly, zsindely (tetőfedésre használt falemez), zsivaj, zsöllye

(nézőtéri ülőhely).

 

Asztali nézet